fbpx

Nuôi cá trắm giòn không khác nhiều so với nuôi cá truyền thống, chủ yếu là nguồn thức ăn từ hạt đậu tằm. Sau khi nuôi 8 tháng đến 1 năm cá đạt 2,5 – 3,5 kg/con (có con đạt 5-6 kg) tiến hành thu tỉa để giảm mật độ. Năng suất ước đạt khoảng >10 tấn/ha/vụ trong ao, 5 tấn/lồng nuôi cá trắm giòn tiêu chuẩn.

Đọc Thêm
Call Now Button