Cá Lăng

Liên hệ
ĐƠN VỊ TÍNH: /KG
 • Trọng lượng từ 1kg trở lên
 • Kích thước đồng đều
 • Cá khỏe mạnh, sức sống dai
 • Vận chuyển tận nơi
 • Bao hao hụt
 • Chi Tiết

Cá Diêu Hồng

Liên hệ
ĐƠN VỊ TÍNH: /KG
 • Trọng lượng từ 1kg trở lên
 • Kích thước đồng đều
 • Cá khỏe mạnh, sức sống dai
 • Vận chuyển tận nơi
 • Bao hao hụt
 • Chi Tiết

Cá Rô Phi

Liên hệ
ĐƠN VỊ TÍNH: /KG
 • Trọng lượng từ 500g trở lên
 • Kích thước đồng đều
 • Cá khỏe mạnh, sức sống dai
 • Vận chuyển tận nơi
 • Bao hao hụt
 • Chi Tiết

Cá Diêu Hồng Giống

Liên hệ
ĐƠN VỊ TÍNH: /CON
 • Trọng lượng từ 150 – 200 con/kg
 • Kích thước đồng đều
 • Cá khỏe mạnh, sức sống dai
 • Vận chuyển tận nơi
 • Bao hao hụt
 • Chi Tiết

Cá Lăng Giống (cỡ nhỏ)

Liên hệ
ĐƠN VỊ TÍNH: /CON
 • Trọng lượng từ 100 – 130 con/kg
 • Kích thước đồng đều
 • Cá khỏe mạnh, sức sống dai
 • Vận chuyển tận nơi
 • Bao hao hụt
 • Chi Tiết

Cá Lăng Giống (cỡ vừa)

Liên hệ
ĐƠN VỊ TÍNH: /CON
 • Trọng lượng từ 3 – 5 con/kg
 • Kích thước đồng đều
 • Cá khỏe mạnh, sức sống dai
 • Vận chuyển tận nơi
 • Bao hao hụt
 • Chi Tiết

Cá Trê Lai

Liên hệ
ĐƠN VỊ TÍNH: /KG
 • Trọng lượng từ 250g trở lên
 • Kích thước đồng đều
 • Cá khỏe mạnh, sức sống dai
 • Vận chuyển tận nơi
 • Bao hao hụt
 • Chi Tiết

Cá Chép Giòn

Liên hệ
ĐƠN VỊ TÍNH: /KG
 • Trọng lượng từ 700g trở lên
 • Kích thước đồng đều
 • Cá khỏe mạnh, sức sống dai
 • Vận chuyển tận nơi
 • Bao hao hụt
 • Chi Tiết